Logo

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk fizycznych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Optyki i Fotoniki;
 • znajomość optyki i fotoniki, w szczególności tematyki światłowodów mikrostrukturalnych i fotonicznych;
 • znajomość zagadnień dotyczących materiałów optycznie aktywnych (w szczególności ciekłych kryształów, polimerów i nanocząstek);
 • umiejętność modelowania układów fotonicznych z wykorzystaniem inżynieryjnego oprogramowania do symulacji zjawisk fizycznych (w szczególności COMSOL);
 • doświadczenie w projektowaniu, otrzymywaniu i testowaniu urządzeń elektrooptycznych;
 • znajomość technik wytwarzania materiałów kompozytowych z światłowodów fotonicznych i domieszkowanych ciekłych kryształów;
 • umiejętność prowadzenia eksperymentów przy użyciu technik pomiarowych: spektroskopowych i polaryzacyjnych w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni;
 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w renomowanych jednostkach akademickich;
 • osiągnięcia naukowe z zakresu światłowodów fotonicznych i/lub materiałów optycznie aktywnych udokumentowane w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych audytoryjnych.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572).

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego
  z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129, tel. 22 234 7267. Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki PW. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 18 maja 2018 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk fizycznych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Optyki i Fotoniki;
 • znajomość optyki i fotoniki, w szczególności tematyki światłowodów mikrostrukturalnych i fotonicznych;
 • znajomość zagadnień dotyczących materiałów optycznie aktywnych (w szczególności ciekłych kryształów, polimerów i nanocząstek);
 • umiejętność modelowania układów fotonicznych z wykorzystaniem inżynieryjnego oprogramowania do symulacji zjawisk fizycznych (w szczególności COMSOL);
 • doświadczenie w projektowaniu, otrzymywaniu i testowaniu urządzeń elektrooptycznych;
 • znajomość technik wytwarzania materiałów kompozytowych z światłowodów fotonicznych i domieszkowanych ciekłych kryształów;
 • umiejętność prowadzenia eksperymentów przy użyciu technik pomiarowych: spektroskopowych i polaryzacyjnych w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni;
 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w renomowanych jednostkach akademickich;
 • osiągnięcia naukowe z zakresu światłowodów fotonicznych i/lub materiałów optycznie aktywnych udokumentowane w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych audytoryjnych.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572).

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego
  z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129, tel. 22 234 7267. Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki PW. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 18 maja 2018 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

(C) Wydział Fizyki PW 2016       Kontakt z administratorem strony: www@if.* 
Serwis używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.