Logo

Budowa nowego ośrodka badań FAIR (Facility for Anti Proton and Ion Research, fair-center.eu) weszła w fazę, która pozwala przewidzieć, że rozpoczęcie realizacji programów badawczych w tym ośrodku rozpocznie się w roku 2022. Rzeczpospolita Polska jest partnerem tego międzynarodowego przedsięwzięcia, polscy naukowcy biorą udział w przygotowywaniu badań w ośrodku FAIR, a polscy inżynierowie i przemysł uczestniczą w budowie infrastruktury badawczej. Rząd RP zadeklarował w ramach podpisanej międzynarodowej Konwencji FAIR wkład finansowy w budowę tego ośrodka rzędu 30 mln euro. Tym samym Polska stała się udziałowcem tego przedsięwzięcia, którego zarządzaniem zajmuje się spółka FAIR GmbH. Budowany ośrodek znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.


Z przyjemnością informujemy, że w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 18-19 września 2018 roku zostanie zorganizowana konferencja naukowa, której celem jest prezentacja możliwości prowadzenia badań naukowych w powstającym międzynarodowym ośrodku FAIR w Darmstadt. Konferencja adresowana jest do studentów i młodych naukowców, którzy są na etapie wyboru swojej drogi naukowo-badawczej.


W zamierzeniach koncepcyjnych ośrodka FAIR jest prowadzenie na najwyższym poziomie światowym badań dotyczących poznania struktury materii. Nowe laboratorium udostępni międzynarodowym środowiskom naukowych unikalny i technicznie najnowocześniejszy układ akceleratorów cząstek materii (jonów od wodoru do uranu i antyprotonów), przeznaczonych do badań obejmujących szeroki zakres tematyczny:

  1. Testowanie teorii silnych oddziaływań (zwanej kwantową chromodynamiką QCD) poprzez badanie struktury hadronów powstających w zderzeniach protonów z antyprotonami przy relatywistycznych energiach
  2. Badanie właściwości gęstych systemów jądrowych powstających w wyniku relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów
  3. Testowanie kwantowej elektrodynamiki (QED) w obszarze ultrawysokich pól elektromagnetycznych
  4. Rozwój zastosowań wiązek ciężkich jonów w badaniach materiałowych, w biologii i medycynie

Sesje naukowe planowanej konferencji podzielone zastaną na bloki tematyczne. Każdy blok będzie zawierał wprowadzenie teoretyczne oraz prezentacje planowanych eksperymentów reprezentujących cztery filarybadawcze ośrodka FAIR, czyli eksperymenty CBM, PANDA, NUSTAR i APPA. Do przedstawienia zagadnień teoretycznych zaprosiliśmy najwybitniejszych polskich teoretyków zajmujących się poszczególnymi dyscyplinami badawczymi. Wykłady eksperymentalne zostaną przedstawione przez liderów polskich grup badawczych, biorących aktywny udział w planowaniu i budowie wymienionych eksperymentów.Udział w konferencji jest nieodpłatny. Dla studentów, magistrantów, doktorantów i młodych naukowców organizatorzy przewidują pokrycie kosztów podróży krajowych, wyżywienia oraz zakwaterowania w Krakowie (2 dni).

Wszystkich potencjalnych uczestników serdecznie zapraszamy, rejestracja otwarta jest na stronie: www.fair.edu.pl