Logo

W czwartek 24 maja 2018 r. o godz. 12.15 w sali 111 Gmachu Fizyki PW przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie odbędzie się SEMINARIUM NAUKOWE WYDZIAŁU FIZYKI na którym dr Viktor Begun wygłosi referat pt. "Analiza statystycznych i termodynamicznych właściwości systemów tworzonych w zderzeniach wysokoenergetycznych"

 

 

STRESZCZENIE:

 

W seminarium zostaną przedstawione najważniejsze osiągnięcia będące podstawą pracy habilitacyjnej dr. Viktora Beguna. Celem naukowym pracy była analiza danych eksperymentalnych w różnych modyfikacjach modelu gazu hadronowego (HRG), jego rozszerzenie i uogólnienie. Na seminarium zostanie pokazane zastosowanie modelu HRG do opisu średnich krotności cząstek powstających w eksperymentach zespołów NA49, NA61/SHINE, HADES i ALICE dla reakcji p+p, Au+Au i Pb+Pb. Rozpatrzono próbę włączenia modelu workowego do modelu HRG. Rozważono fluktuacje w HRG. Otrzymano rozszerzenie modelu HRG, które pozwala zastosować ten model nie tylko dla opisu średnich krotności w p+p, A+A, i fluktuacji w A+A, ale i dla fluktuacji w p+p. Rozpatrzono rozszerzenie modelu HRG, które pozwala opisać tzw. „proton-puzzle” i anomalne zwiększenie rozkładów w pędzie poprzecznym dla pionów, obserwowanych w danych zespołu ALICE w zderzeniach Pb+Pb przy energiach 2.76 TeV na zderzaczu hadronów LHC.