Logo

 

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach

3 - 12 listopada 2017

 

WYKONANIE TESTU JEST OBOWIĄZKOWE i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.

 

 

Szczegółową instrukcję jak wykonać test

znajdziecie na stronie:  www.sjo.pw.edu.pl

->>  Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty

 

Nazwy kursów z testami:
        test_ang_fiz
        test diagnostyczny z języka francuskiego
        test diagnostyczny z języka niemieckiego
        test diagnostyczny z języka rosyjskiego

Elektroniczne Legitymacje Studenckie

Opłaty w sem. zimowym 2017/18

Fizyka kwantowa – grupa pościgowa

II stopień - odbiór Decyzji o przyjęciu na studia

Podział na grupy na lektoracie z jęz. angielskiego

Przedmioty humanistyczne

Informacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Seminarium dyplomowe (II stopień, spec. FTJ i FM)

Liquid Crystals Photonics (Optyka ciekłych kryształów) oraz Fiber Optic Photonics (Fotonika światłowodowa)

Studia z IONem

Wysokość dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym 2016

Pomoc materialna na rok akademicki 2017/2018

Kwota dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne 2017/2018

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawanie stypendium Rektora 2017/2018

Tematy prac magisterskich

Zapisy na przedmioty obieralne i humanistyczne

Odbiór Semestralnych Kart Ocen

Tematy prac inżynierskich 2017

Zapisy na zajęcia z języków obcych na semestr letni

Oscylacje w układach biologicznych - egzamin

Egzamin z Termodynamiki materiałów

Okładki na prace dyplomowe

Stypendium - decyzja