Logo

Doktoranci, którzy są zainteresowani uzyskaniem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, powinni złożyć w Dziekanacie wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2018 r

O przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. Kandydat powinien mieć zaliczony rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskać wpis na kolejny rok. 

Stypendium nie może być przyznane osobie, która uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i dokumentowania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz WNIOSKI do pobrania, znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Stypendium ministra za osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Karty Ocen - semestr 6

Uwaga - badania lekarskie

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Przedmioty humanistyczne