Logo

Zapraszamy również studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium specjalnego oraz stypendium socjalnego (poniżej numery albumów) po odbiór decyzji stypendialnych najpóźniej do dnia 23.11.2018.

Przypominamy, że nieodebranie decyzji wstrzymuje wypłacanie świadczeń.

 251707

270085

270109

270628

274316

274358

284457

284469

284484

284549

284941

291478

291482

291533

296211

296240

298105

Odbiór decyzji stypendialnych na rok akademicki 2018/2019 - pierwsza tura

Fizyka statystyczna i termodynamika - dodatkowy egzamin

Dodatkowy przedmiot obieralny

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Eksperymentalne metody chemii ciała stałego

Opłaty za przedmioty powtarzane w sem. zimowym 2018/19

studia w ramach Indywidualnej Opieki Naukowej

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Kwota dochodu do stypendium - netto

Przedmioty humanistyczne w sem. zimowym 2018/19

Pomoc materialna na rok akademicki 2018/2019

Kwota dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne 2018/2019

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne