Logo

Ostateczne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2019/2020

Informacja Studium Języków Obcych

Zmiana godzin pracy Sekretariatu

Dziekanat nieczynny od 12.03.2020 do 14.04.2020

UWAGA - Zawieszone zajęcia dydaktyczne od 12.03.2020

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni 2019/2020

Odwołane zajęcia z przedmiotu "Technologia i ekonomia w fotowoltaice"

Studenci cudzoziemcy - stypendia NAWA

Odwołane zajęcia z "Elektrodynamiki"

ŚLUBOWANIA - studenci II stopnia przyjęci od semestru letniego

Programowanie urządzeń mobilnych - od 17.03.3030

Podpisanie decyzji o przyznaniu rejestracji warunkowej i przedłużenia na semestr letni

Pomoc materialna dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2019/2020

Programowanie urządzeń mobilnych

Zajęcia z Bofizyki z elementami biochemii oraz z Psychofizyki

Rozkład zajęć z języka angielskiego

Laboratorium statystycznej eksploracji danych

Laboratorium Podstaw Fotoniki i Laboratorium Fizyki 1 dla kierunku Fotonika - semestr letni 2019/2020

Odwołany dyżur Pani Prodziekan ds. Nauczania - 25.02.2020 i 27.02.2020

Przedmioty obieralne - semestr letni 2019/2020

Rada Pedagogiczna

Zapisy do Laboratorium z przedmiotu Elektronika w Ekspermymencie Fizycznym

Pierwsze zajęcia z “Laboratorium fizyki 1” dla kierunku “Fizyka Techniczna”

Podstawy Programowania 2020 (2. semestr) – ważne informacje

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego. / Enroll in physical education courses.

Deklaracja wyboru specjalności

Zamknięty Dziekanat w dniach 17 - 20.02.2020

Terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT, specjalność Fizyka komputerowa

Wyniki wyboru specjalności na studiach I stopnia FT, sem. 5

Przewidywane terminy egzaminów dyplomowych na I stopniu - kierunek Fotonika oraz Fizyka Techniczna, specjalność Optoelektronika

Przewidywane terminy egzaminów dyplomowych na I stopniu - Materiały i nanostruktury

Przewidywane terminy egzaminów dyplomowych na I stopniu - Fizyka medyczna

Rejestracja po semestrze zimowym 2019/2020

Program ATHENS

Studenci I semestru studiów stracjonarnych Wydziału Fizyki

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Egzamin z Modelowania Sieci Złożonych - sprostowanie

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne