Logo

Wyniki zaliczenia z „Dozymetrii” są dostępne w Dziekanacie. Pozostałe informacje dotyczące wyników i poprawek z przedmiotu znajdują się w gablocie przed Dziekanatem.