Logo

Wszyscy studenci, którzy:
- mają zaliczony pierwszy rok studiów,
- osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad Regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25,
- spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego, 

mogą do dnia 30 maja 2018 r. złożyć w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2018/2019.

Regulamin oraz wniosek dotyczący ww. stypendium dostępny jest w Dziekanacie i na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich.

Przypominamy, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego (1 strona) sprawozdania w języku angielskim do dnia 30 maja 2018 r., zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie pomocy na warunki i wyniki studiowania.