Logo

Studenci realizujący studia w ramach Indywidualnej Opieki Naukowej w roku akademickim 2017/18 proszeni są o składanie raportów z prac oraz ewentualnych podań i planów badawczych na kolejny rok akademicki. Studenci zainteresowani rozpoczęciem studiów z IONem w roku akademickim 2018/19 proszeni są o składanie podań wraz z opisem planów naukowych. Wszystkie dokumenty zaopiniowane i podpisane przez obecnych i proponowanych opiekunów naukowych należy złożyć w Dziekanacie do końca października 2018 r.