Logo

Studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium Rektora za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i stypendium socjalne proszeni są o odbiór decyzji stypendialnych do dnia 23.11.2018.

Przypominamy, że nieodebranie decyzji wstrzymuje wypłacanie świadczeń.

Osoby, które nie dołączyły „Oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów”, proszone są o dołączenie ww. dokumentu przy odbiorze decyzji.

Stypendium socjalne dotyczy poniższych numerów albumu (pierwsza tura):

251764

270009

271384

274347

274358

274428

274429

284453

284500

284504

284509

284530

284531

289939

291474

291542

291554

291565

298152

298161