Logo

Zapraszamy również studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium specjalnego oraz stypendium socjalnego (poniżej numery albumów) po odbiór decyzji stypendialnych najpóźniej do dnia 23.11.2018.

Przypominamy, że nieodebranie decyzji wstrzymuje wypłacanie świadczeń.

 251707

270085

270109

270628

274316

274358

284457

284469

284484

284549

284941

291478

291482

291533

296211

296240

298105