Logo

Studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe, są proszeni o pilny odbiór decyzji stypendialnych do dnia 23.11.2018.