Logo

Doktoranci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, proszeni są o pilny odbiór decyzji stypendialnych do dnia 03.12.2018. Przypominamy, że nieodebranie decyzji wstrzymuje wypłatę świadczeń.