Logo

Studenci ostatnich semestrów studiów 1-go i 2-go stopnia, którzy chcą przedłużyć studia powinni do podania (o przedłużenie) dołączyć opinię promotora, kartę ocen oraz indeks. Wszystkie dokumenty należy złożyć najpóźniej do 11 lutego 2019r. 

Studenci, pozostałych semestrów nie mają obowiązku przedstawiania kart ocen oraz indeksów w Dziekanacie.   

W wypadku Laboratorium przeddyplomowego lub przedmiotów realizowanych poza Wydziałem (dopisanych do USOS na podstawie decyzji Prodziekana ds. Nauczania) należy przedstawić dodatkowe karty zaliczeń.                    

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów. Podanie należy złożyć najpóźniej do 11 lutego 2019.

Zasady studiowania na Wydziale Fizyki (uchwalone przez Radę Wydziału 30 czerwca 2016r.)

http://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/dokumenty/zasady-studiowania-i-regulaminy

Wszyscy studenci przed rejestracją powinni uregulować zaległe opłaty za powtarzane zajęcia .