Logo

Wykład z Podstaw Programowania dla studentów I roku obu kierunków odbywa się w czwartki w godz. 8:25 - 9:55 w sali 306 GG.

Zajęcia laboratoryjne rozpoczną się od drugiego tygodnia zajęć, tj. od 25 lutego 2019 r. Przydział do grup laboratoryjnych zostanie ogłoszony 22 lutego na stronie https://labkomp.fizyka.pw.edu.pl
Chęć zamian pomiędzy grupami należy zgłaszać wyłącznie do Kierownika Laboratorium Komputerowego, dr. inż. Waldemara Bajdeckiego, w pierwszym tygodniu po ogłoszeniu przydziałów do grup.

Osoby silnie zmotywowane do nauki programowania oraz nieposiadające zaległości z I semestru zachęcamy do zapisywania się do grup zaawansowanych poprzez formularz on-line:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nCJQO3jNiEWbz5e3Yp4vD5GTSFBxa5hPop8Ed60WUENUNDZDN1BWMVhIOERITk9EQUpPTzVaRVhMMS4u

Zapisy on-line trwają do godz. 14:00 w czwartek 21 lutego 2019 r. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Nie jest również wymagana wcześniejsza znajomość programowania, lecz bardzo silna motywacja do wytężonej pracy.

Prowadzący przedmiot Podstawy programowania
dr inż. Tomasz Pietrzak