Logo

W związku z Piknikiem Całkonalia w dniu 23.05.2019, zostały ustanowione godziny dziekańskie od 14:00 do 18:00  - nie dotyczy zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń, które wymagałyby odrobienia w innym terminie.