Logo

W dniu 21 lutego 2018 roku o godzinie 16:15 w sali nr 111, Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

Mgr. inż. Leszka Kosarzewskiego

Tytuł rozprawy:
,,Study of quarkonium production in relativistic proton-proton collisions in the STA.R experiment" /"Badanie produkcji kwarkonium w relatywistycznych zderzeniach proton-proton w eksperymencie STAR"/

 

Promotor:

Prof. dr hab. Jan Pluta (Wydział Fizyki Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy:

Dr inż. Daniel Kikoła (Wydział Fizyki Politechnika Warszawska)

Recenzenci:

Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz  (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Andrzej Rybicki (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie)


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW, Gmach Główny, PI. Politechniki 1.