Logo

Dziekani Wydziału Fizyki zapraszają na spotkanie doktorantów pierwszego roku studiów. W spotkaniu weźmie udział również prof. Garbarczyk - kierownik studiów doktoranckich. Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 listopada o godzinie 14.15 w sali 111 GF. Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie istotne dla nowo przyjętych doktorantów i z tego względu gorąco …
Spotkanie organizacyjne do przedmiotu "Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych" dla nowoprzyjętych doktorantów oraz przyjętych w lutym odbędzie się 24 października o g. 10:00 w sali 128 GF. Proszę zarezerwować sobie około 3h. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!
Wydawnictwo Elsevier, Biblioteka Główna PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zapraszają na seminarium pt.: "Jak napisać dobry artykuł naukowy" Seminarium dedykowane jest pracownikom naukowym i doktorantom. Celem seminarium jest przybliżenie kluczowych etapów pisania artykułów naukowych. Spotkanie odbędzie się 16 października br. w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i…
Doktoranci przyjęci w lutym na podstawie nowych kryteriów przyznawania stypendiów mają obowiązek złożyć we wrześniu sprawozdanie z działalności naukowej w czasie studiów magisterskich. Dla doktorantów przyjętych w lutym oraz w bieżącej akcji rekrutacyjnej zostanie stworzona wspólna lista rankingowa. Oprócz sprawozdania należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium podstawowego, projakościowego oraz naukowego…
Sprawozdania z działalności naukowej za rok 2016/2017 należy składać do 11 września w Sekretariacie. Niezbędne dokumenty dostępne są pod tym adresem. W razie potrzeby lub wątpliwości proszę kontaktować się z: optyka - Agata Siarkowska fizyka jądrowa - Angelika Tefelska fizyka układów złożonych - Robert Paluch fizyka ciała stałego - Przemysław…
Data nad. stopnia Imię i nazwisko Promotor Specjalność Tytuł rozprawy doktorskiej 2018 2018-12-20 Artur Sobczyk prof. dr hab. Maciej Sypek optyka Kontrolowana transformacja wiązek światła emitowanych przez diody laserowe wybranych typów 2018-09-27 Agata Budaszewska prof. dr hab. Tomasz Woliński / prom. pomocniczy dr inż. Sławomir Ertman optyka Przestrajalne struktury światłowodowe…
Oferta Politechniki Warszawskiej Uczelniana Oferta Dydaktyczna - Centrum Studiów Zaawansowanych PW Konwersatorium Politechniki Warszawskiej Oferta Wydziału Fizyki Lista przedmiotów obieralnych dostępnych na WF PW
Akty prawne Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (zawiera wyszczególnione nowelizacje do 2013 r.) Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (14 marca 2003 r., Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Rozporządzenie MNiSW ws. studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki…
Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki PW odbywa się dwa razy do roku. Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej,fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub…
Stypendia dla doktorantów Wniosek o przyznanie stypendium dla doktorantów może złożyć każdy uczestnik studiów doktoranckich. Wysokość przyznanego stypendium zależy od wyników uzyskanych w czasie studiów magisterskich (dotyczy nowo przyjętych doktorantów) lub postępów w przygotowaniu pracy doktorskiej. Na podstawie złożonych sprawozdań oraz dokumentów (dostępnych niżej) tworzone są listy rankingowe. Najlepsi doktoranci…