Logo

Rozpoczynają się wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów na rok 2018. Nadszedł czas zgłaszania kandydatur: - Kandydatem może być każdy doktorant, który posiada rejestrację na rok 2017/2018 - Nominować można samego siebie, jak i kogoś innego (pod warunkiem, że ta druga osoba wyrazi na to zgodę). - Kandydatury zgłaszamy mailowo do…
Dziekani Wydziału Fizyki zapraszają na spotkanie doktorantów pierwszego roku studiów. W spotkaniu weźmie udział również prof. Garbarczyk - kierownik studiów doktoranckich. Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 listopada o godzinie 14.15 w sali 111 GF. Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie istotne dla nowo przyjętych doktorantów i z tego względu gorąco …
Spotkanie organizacyjne do przedmiotu "Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych" dla nowoprzyjętych doktorantów oraz przyjętych w lutym odbędzie się 24 października o g. 10:00 w sali 128 GF. Proszę zarezerwować sobie około 3h. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!
Wydawnictwo Elsevier, Biblioteka Główna PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zapraszają na seminarium pt.: "Jak napisać dobry artykuł naukowy" Seminarium dedykowane jest pracownikom naukowym i doktorantom. Celem seminarium jest przybliżenie kluczowych etapów pisania artykułów naukowych. Spotkanie odbędzie się 16 października br. w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i…
Doktoranci przyjęci w lutym na podstawie nowych kryteriów przyznawania stypendiów mają obowiązek złożyć we wrześniu sprawozdanie z działalności naukowej w czasie studiów magisterskich. Dla doktorantów przyjętych w lutym oraz w bieżącej akcji rekrutacyjnej zostanie stworzona wspólna lista rankingowa. Oprócz sprawozdania należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium podstawowego, projakościowego oraz naukowego…
Sprawozdania z działalności naukowej za rok 2016/2017 należy składać do 11 września w Sekretariacie. Niezbędne dokumenty dostępne są pod tym adresem. W razie potrzeby lub wątpliwości proszę kontaktować się z: optyka - Agata Siarkowska fizyka jądrowa - Angelika Tefelska fizyka układów złożonych - Robert Paluch fizyka ciała stałego - Przemysław…
Data nad. stopnia Imię i nazwisko Promotor Specjalność Tytuł rozprawy doktorskiej 2019 2019-10-10 Maciej Wójcik prof. dr hab. Franciszek Krok, promotor pomocniczy dr inż. Marcin Małys fizyka ciała stałego Struktura krystaliczna i właściwości elektryczne tlenku ceru domieszkowanego prazeodymem i gadolinem 2019-10-10 Jarosław Bomba dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni,…
Oferta Politechniki Warszawskiej Uczelniana Oferta Dydaktyczna - Centrum Studiów Zaawansowanych PW Konwersatorium Politechniki Warszawskiej Oferta Wydziału Fizyki Lista przedmiotów obieralnych dostępnych na WF PW
Akty prawne Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (zawiera wyszczególnione nowelizacje do 2013 r.) Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (14 marca 2003 r., Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Rozporządzenie MNiSW ws. studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki…
Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki PW odbywa się dwa razy do roku. Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej,fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub…