Logo

Dlaczego warto studiować na Wydziale Fizyki PW?

Bo żadna inna dziedzina nie daje Ci tak szerokich horyzontów poznawczych i badawczych! Fizyka jest dyscypliną fundamentalną, która leży u podstaw innych dziedzin - chemia, biologia czy elektronika to po prostu szczególne przypadki fizyki... Jeśli wahasz się między kilkoma kierunkami studiów, to pamiętaj, że:

Po fizyce żadna droga rozwoju nie będzie dla Ciebie zamknięta.

Poznasz technologie o których dziś nie masz jeszcze pojęcia.

Fizyka zapewnia Ci elastyczność w kształtowaniu Twojej przyszłości.

Co cechuje fizyka, za co ceni się go na rynku pracy i w zespołach badawczych? Przede wszystkim zdolność do kreatywnego rozwiązywania nietypowych problemów. Przez całe studia będziesz kształcony tak, aby wyłapywać subtelne wzorce w skomplikowanych zjawiskach, dostrzegać zależności między dynamicznie zmieniającymi się parametrami, modelować te parametry i formułować przewidywania ewolucji układu w przyszłości. Jakie to mogą być parametry i układy? Struktura energii dostępnych w ciele stałym po domieszkowaniu go rzadkimi pierwiastkami? Częstotliwość pracy serca a stężenie substancji we krwi? Zachowanie się rynku finansowego po wprowadzeniu dodatkowego kapitału? Moc reaktora po zmianie wzbogacenia uranu? Jesteś fizykiem - dla Ciebie to chleb powszedni!

A co to znaczy, że nasza fizyka jest techniczna? Znaczy to, że nie będziesz pięć lat teoretyzował, ale nauczysz się wielu praktycznych umiejętności. We współczesnym świecie, a szczególnie w świecie nauki, nie można uciec od komputerów, nauczysz się więc wykorzystywać je do swoich celów - poznasz wiele języków programowania, które pozwolą Ci na złożone obliczenia, modelowanie procesów i analizę danych. Łącząc to z obszerną wiedzą na temat elektroniki, aparatury i systemów mikroprocesorowych będziesz w stanie automatyzować i przyspieszać pomiary lub projektować własne układy.

Dlaczego jeszcze warto studiować na Wydziale Fizyki PW? Cytując jednego z naszych profesorów (spytanego o radę przy wyborze specjalności): "proszę pana, póki jest pan młody i pana mózg jeszcze się rozwija i tworzy nowe połączenia między neuronami, to proszę wybrać takie studia, od których będzie panu trzeszczało w tym mózgu!". Nic tak nie rozwinie Twojej wyobraźni jak poruszanie się po wielowymiarowych abstrakcyjnych przestrzeniach, aby wrócić z nich z rozwiązaniem rzeczywistego problemu...