Logo

Paweł Kuklik

Moja ścieżka jest przykładem interdyscyplinarności fizyki nauczanej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Historia zaczęła się od wykładu Podstaw Fizyki na pierwszym roku a skończyła na pracy w grupie kliniczno-badawczej zajmującej się leczeniem arytmii serca w Adelajdzie w Australii. Moja praca polega na prowadzeniu badań nad mechanizmami migotania przedsionków serca oraz przygotowywaniu metod i narzędzi programistycznych do przeprowadzania prac naukowych przez lekarzy przechodzących specjalizację w tej grupie.

Patrząc z perspektywy czasu, prawie wszystkie elementy edukacji wyróżniające Wydział Fizyki odegrały istotną rolę w mojej ścieżce:
•    solidne podstawy fizyki przygotowały mnie do konsekwentnej pracy nad zrozumieniem ogromu mechanizmów i zjawisk zachodzących w organizmie ludzkim,
•    laboratoria z języków programowania i metod eksperymentalnych nauczyły mnie praktycznie podchodzić do problemów badawczych i je sprawnie rowziązywać,
•    przyjazna, otwarta i rzeczowa atmosfera na Wydziale nauczyły mnie niezbędnych zdolności interpersonalnych pozwalających na wejście i funkcjonowanie w międzynarodowej grupie badawczej,
•    oryginalność i znaczenie pracy magisterskiej były wystarczające bym wzbudził zainteresowanie swoją wiedzą i zdolnościami i znalazł zatrudnienie.

Każdy z powyższych elementów był niezbędny w mojej ścieżce. Obserwując rynek pracy widzę, że wiele atrakcyjnych i niszowych miejsc pracy na uniwersytetach i w przemyśle wymaga właśnie takiego solidnego i interdyscyplinarnego wykształcenia jakie oferuje Wydział Fizyki.


dr Paweł Kuklik
Research Scientist
Cardiovascular Research Center
Department of Cardiology
Royal Adelaide Hospital
Disciplines of Medicine and Physiology
University of Adelaide,
Adelaide 5000, South Australia