Logo

Profil absolwenta

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zapewni Ci gruntowne i wszechstronne wykształcenie zarówno na kierunku Fizyka Techniczna, jak i na kierunku Fotonika. Kończąc studia na naszym Wydziale z pewnością uda Ci się znaleźć swoje miejsce w szybko zmieniającym się świecie - gdyż studiując u nas zdobędziesz wiedzę ze wszystkich dziedzin, które są niezbędne współczesnemu inżynierowi.

Studia u nas pozwolą Ci przede wszystkim gruntownie poznać nauki fizyczne i matematyczne - gdyż matematyka jest językiem fizyki. Po trzech latach będziesz w stanie za pomocą równań opisać otaczający Cię świat, wykorzystać matematykę do zadań analitycznych i optymalizacyjnych oraz do przewidywania różnych zjawisk. Znajomość podstawowych praw fizyki pozwoli Ci lepiej zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie - a na kierunku/specjalności którą wybierzesz, większy nacisk będzie położony na działy z nim związane. Pamiętaj, że to fizyka rządzi światem i to nowe odkrycia fizyczne napędzają przemysł i usługi.

Studiując, zauważysz również, że w przyrodzie nic nie jest oczywiste - co przejawia się między innymi tym, że każdy pomiar obarczony jest nieuniknionym błędem. My zapewnimy Ci narzędzia do opracowywania danych doświadczalnych i pokażemy, co zrobić, by pomiary były możliwie najdokładniejsze.

W następnej kolejności, odbędziesz zaawansowany kurs programowania, sieci komputerowych oraz elektroniki - narzędzi, bez których współczesny inżynier nie może się obejść. Programowanie zapewnia wolność w tworzeniu symulacji i programów analitycznych - natomiast zajęcia z elektroniki pozwolą Ci nabyć umiejętności niezbędne do projektowania i budowania własnych układów elektronicznych, które będą realizować zaplanowane przez Ciebie zadania. Ukoronowaniem kursu będą zajęcia z projektowania przyrządów wirtualnych (gdzie będziesz programować symulacje eksperymentów i urządzeń fizycznych) oraz podstaw systemów mikroprocesorowych (gdzie nauczysz się wydawać polecenia układom scalonym). Do kursu programowania zaliczają się również zajęcia z metod numerycznych - gdyż nie każdy problem da się rozwiązać analitycznie, oraz tworzenia stron internetowych.

Kolejnym obowiązkowym przedmiotem jest chemia. Zarówno fizyk, jak i fotonik powinien znać podstawowe procesy chemiczne, gdyż chemia jest nauką bardzo blisko związaną z fizyką - zarówno fizyczną jonikę ciała stałego czy zjawiska półprzewodnikowe, jak i fotoniczne aspekty ciekłych kryształów bada się i rozwija również dzięki wiedzy chemicznej.

Nie należy również zapominać o tym, co każdy inżynier wiedzieć powinien - czyli o grafice inżynierskiej. Z biegiem studiów zauważysz pojawiającą się potrzebę samodzielnego projektowania układów mechanicznych - które będą posiadać takie parametry, jakich potrzebujesz. Na zajęciach nauczysz się zarówno tradycyjnego rysunku technicznego, jak i obsługi nowoczesnych programów do projektowania inżynierskiego.

Musisz także pamiętać, że osoba, która tytułuje się inżynierem, posiada zdolności do łączenia wiedzy z różnych dziedzin - jest interdyscyplinarna. Innymi słowy, inżynier widzi związki między różnymi zjawiskami i potrafi wyciągać z tego odpowiednie wnioski. Co więcej, wiedza inżynierska musi być możliwie najbardziej aktualna - nauczysz się zatem pozyskiwać informacje z literatury, prac naukowych, baz danych i innych źródeł, tak, by zawsze być na bieżąco. Niezbędne dla Ciebie będzie również szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - to wszystko zapewnimy Ci my.

Na koniec pamiętaj, że tytuł inżyniera wiąże się z prestiżem i odpowiedzialnością - to do Ciebie należy zadanie zmiany na lepsze otaczającego Cię świata. Do Ciebie należy również konieczność formułowania i przekazywania informacji w sposób zrozumiały dla środków masowego przekazu. Jako inżynier musisz godnie reprezentować naukę i technikę. Tytuł, który uzyskasz to także furtka do dalszego kształcenia oraz sposób życia - szanujący różnorodność, przestrzegający zasad etyki i zachowujący profesjonalne podejście.