Logo

Stypendia

Stypendia są sposobem pomocy materialnej dla studentów, bądź oznaką docenienia tych wybitnych, którzy w naukę wkładają mnóstwo serca i pracy, co skutkuje wysokimi wynikami, czy też tym, którzy „na medal” reprezentują naszą uczelnię w dziedzinie sportu.
Zajmuje się nimi komisja socjalna, na której stronie można pobrać niezbędne wnioski i zapoznać się z regulaminami .

Rodzaje przyznawanych stypendiów, to:
1. Socjalne (dochód graniczny podlega w każdym roku zmianom);
2. Socjalne dla osób niepełnosprawnych (należy posiadać orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności, przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie);
3. Za wyniki w nauce (należy mieć zaliczony pierwszy rok, jak również wszystkie przedmioty w poprzednim roku jak i ich średnią minimum 4.00, dodatkowo wpływ będzie mieć działalność studencka oraz osiągnięcia naukowe );
4. Za wyniki w sporcie (należy mieć zaliczony pierwszy rok i startować w barwach PW, bądź innych, jeżeli nie istnieje sekcja PW pozwalająca na start w zawodach bądź nie ma ona uprawnień);
5. Mieszkaniowe (dla studentów w trudnej sytuacji materialnej);
6. Na wyżywienie (dochód graniczny w roku akademickim 2009/2010 wynosił 351 zł miesięcznie na członka rodziny, kwota ta podlega w każdym roku zmianom);
7. Zapomoga (może zostać przyznana dwa razy w roku, jeżeli student z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji).