Logo


„Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”*

Wzór oświadczenia 
Dodatkowe informacje  


Przypominamy o konieczności złożenia przez studentów „oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenie opłat”. Złożenie „oświadczenia” jest obowiązkowe dla następujących osób:
  • studenci, którzy rozpoczęli studia w r.a. 2011/2012;
  • studenci, którzy rozpoczęli lub rozpoczną studia w r.a. 2012/2013;
  • osób podejmujących studia w latach następnych.
„Oświadczenie” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu „oświadczenia”, podpisać i złożyć w Dziekanacie Wydziału, najpóźniej 10 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze. Dziekanat umieszcza oświadczenie w teczce akt osobowych studenta.
* formularz „oświadczenia” wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1235).