Logo

Lista przedmiotów obowiązkowych i zalecanych dla studiów drugiego stopnia, dla kierunku Fizyka Techniczna:

 

Sem. 

Specjalność

Przedmiot

Prowadzący

2

MUZ

Analiza sygnału w dziedzinie czasu i częstości

dr inż. Teodor Buchner

2

FM

Biofizyka z elementami biochemii

dr inż. Monika Petelczyc

2

FTJ

Detekcja promieniowania jądrowego

prof. nzw. dr hab. inż.

Adam

Kisiel

2

FM

Elektrofizjologia

dr inż.

Teodor

Buchner

2

MUZ

Fizyka w ekonomii i naukach społecznych

prof. dr hab. inż.

Janusz

Hołyst

2

FTJ

Fizyka zderzeń ciężkich jonów

dr hab.

Katarzyna

Grebieszkow

2

EZE, NAN

Fotowoltaika

prof. dr hab.

Małgorzata

Igalson

2

IO, FOT, MUZ

Komputerowe metody optyki

prof. nzw. dr hab. inż.

Maciej

Sypek

2

EZE, NAN, MUZ

Kwantowe metody fizyki ciała stałego

prof. dr hab.

Renata

Świrkowicz

2

IO, FOT

Laboratorium informatyki optycznej

prof. nzw. dr hab. inż.

Maciek

Sypek

2

FTJ

Mechanika kwantowa

prof. dr hab. inż.

Piotr

Magierski

2

wszystkie

Metody matematyczne w fizyce kwantowej

prof. nzw. dr hab.

Leszek

 

Pysiak

2

FM

Metody optyczne w medycynie

prof. dr hab. inż.

Andrzej

Kołodziejczyk

2

FTJ,MUZ

Modelowanie procesów jądrowych

dr inż.

 

Marcin

 

Słodkowski

2

EZE, NAN

Nanoskopowe metody charakteryzacji materiałów

dr inż.

Michał

Marzantowicz

2

FTJ

Oprogramowanie eksperymentu fizycznego

dr inż.

Marcin

Słodkowski

2

EZE, NAN, IO, FOT

Optyka ciała stałego

prof. dr hab.

 

Rajmund

Bacewicz

2

 

FTJ, EZE,NAN

Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

prof. dr hab.

Bronisław

Słowiński

2

EZE, NAN, FOT, IO

Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne

prof. dr hab.

Jan

Muszalski

2

MUZ

Procesy stochastyczne

dr hab. inż. Andrzej Krawiecki

2

wszystkie

Przedmiot humanistyczny

     

2

wszystkie

Przedmioty obieralne

     

2

wszystkie

Równania różniczkowe z elementami rachunku wariacyjnego

dr

Marian

Majchrowski

2

IO, FOT

Seminarium współczesnych problemów optyki

prof. dr hab. inż.

Mirosław

Karpierz

2

MUZ

Statystyczna eksploracja danych

dr inż.

Julian

Sienkiewicz

2

FM

Statystyka w medycynie

dr

Ilona

Kowalik

2

IO, FOT

Technika laserów

prof. nzw. dr hab. inż.

Ryszard

Piramidowicz

2

FM

Techniki medycyny nuklearnej

dr inż.

Roman

Szabatin

2

Fot, IO

Teoria światłowodów

dr inż.

Filip

Sala

2

FM

Tomografia rezonansu magnetycznego

prof. dr hab. inż.

Piotr

Bogorodzki

2

 

wszystkie

 

Wychowanie fizyczne

 

     

3

FM

Akceleratory biomedyczne

dr inż.

Sławomir

Wronka

3

FM

Aparatura ultrasonograficzna

dr inż.

Rafał

Jóźwiak

3

Fot, IO

Elektrodynamika kwantowa

prof. dr hab.

Jerzy

Jasiński

3

FTJ

Fizyka jądra i cząstek elementarnych

prof. dr hab. inż.

Piotr

Magierski

3

Fot, IO, NAN, EZE

Fizyka molekularna

prof. dr hab.

Ryszard

Siegoczyński

3

MUZ

Fizyka sieci złożonych

dr hab. inż.

Agata

Fronczak

3

Fot, IO

Fotonika światłowodowa

prof. dr hab.

Tomasz

Woliński

3

NAN, EZE

Kwantowe przyrządy półprzewodnikowe

dr inż.

Jarosław

Judek

3

FTJ

Laboratorium fizyki i techniki jądrowej

dr inż.

Daniel

Kikoła

3

FM

Laboratorium fizyki medycznej

dr inż.

Daniel

Kikoła

3

NAN

Laboratorium nanotechnologii

dr inż.

Tomasz

Pietrzak

3

wszystkie

Laboratorium przeddyplomowe

     

3

EZE

Laboratorium przetwarzania i magazynowania energii

dr inż.

Tomasz

Pietrzak

3

NAN, EZE

Magnetyzm ciał stałych

prof. dr hab.

Robert

Kosiński

3

NAN, EZE

Metody "ab-initio" w modelowaniu właściwości materiałów

dr inż.

Krzysztof

Zberecki

3

FM, MUZ

Nieliniowa analiza sygnałów

prof. dr hab. inż.

Jan

Żebrowski

3

FTJ

Nowe rozwiązania w energetyce jądrowej

dr inż.

Dariusz

Tefelski

3

NAN, EZE

Ogniwa paliwowe i magazynowanie energii

prof. dr hab.

Marek

Wasiucionek

3

FM

Optoelektroniczne metody w diagnostyce medycznej

dr inż.

Piotr

Sobotka

3

Fot, IO

Optyka ciekłych kryształów

prof. dr hab. inż.

Tomasz

Woliński

3

Fot, IO

Optyka nieliniowa

prof. dr hab.

Mirosław

Karpierz

3

Fot, IO

Optyka ośrodków anizotropowych

dr inż.

Daniel

Budaszewski

3

FM

Oscylacje w układach biologicznych

prof. dr hab. inż.

Jan

Żebrowski

3

wszystkie

Przedmiot humanistyczny

     

3

wszystkie

Przedmiot obieralny

     

3

FM, FOT, IO

Seminarium dyplomowe 1

prof. dr hab. inż.

Mirosław

Karpierz

3

FTJ, MUZ, NAN, EZE,

Seminarium dyplomowe 1

prof. dr hab.

Franciszek

Krok

3

MUZ, NAN, EZE

Termodynamika materiałów

dr inż.

Jerzy

Antonowicz

3

FM

Tomografia komputerowa

dr hab. inż.

Waldemar Smolik

3

FTJ

Układy konrolno-pomiarowe w instalacjach jądrowych

dr inż.

Marcin

Słodkowski

3

 

MUZ

 

Zastosowania fizyki układów złożonych

 

prof. dr hab. inż.

 

Robert

 

Kosiński

 

4

wszystkie

Praca dyplomowa

     

4

wszystkie

Przedmioty obieralne

     

4

FM, FOT, IO

Seminarium dyplomowe 2

prof. dr hab. inż.

Mirosław

Karpierz

4

MUZ, NAN, EZE

Seminarium dyplomowe 2

prof. dr hab.

Franciszek

Krok

FTJ, FM

Seminarium dyplomowe 2

prof. dr hab. 

Jan 

Żebrowski 

4

wszystkie

Współczesne problemy fizyki

     

4

FM

Wybrane zagadnienia fizyki medycznej

prof. dr hab. inż.

Jan

Żebrowski