Wydziałowy Rzecznik Zaufania

22 234 5230

 magdalena.seroczyńska@pw.edu.pl