Warsztaty "XFEL for beginners"

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztataach "XFEL for beginners" organizowanych wspólnie przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN a które odbędą się w dniach 27-28 kwietnia 2021.

Warsztaty są przeznaczone dla studentów, doktorantów i naukowców zainteresowanych zastosowaniem laserów rentgenowskich na swobodnych elektronach w badaniach struktury materii i dynamiki procesów. Ze względów epidemiologicznych planowane warsztaty odbędą się zdalnie i obejmować będą wykłady wygłoszone przez naukowców współpracujących bezpośrednio z obiektami XFEL. Wyjątkowo podczas warsztatów planujemy przeprowadzić kurs online dotyczący przygotowania eksperymentów do badań XFEL.

 

Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia, program oraz rejestracja na warsztaty są dostępne na stronie internetowej wydarzenia:

https://indico.ifj.edu.pl/e/xfel