Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Gertycha

Warszawa, dnia 7 czerwca 2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

W dniu 17 czerwca 2021 roku o godzinie 13.00, w formie posiedzenia hybrybowego za pośrednictwem platformy MS Teams oraz w sali 111 Gmachu Fizyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr. inż. Arkadiusza Gertycha

 

Tytuł rozprawy:

 

Badanie właściwości fononowych i termicznych cienkich warstw materiałów niskowymiarowych

 

 

Promotor:   Prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek

                       (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy: Dr hab. inż. Jarosław Judek

                                             (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

 

Recenzenci:  Dr hab. Paweł Kowalczyk, prof. uczelni z Uniwersytetu Łódzkiego;

Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek z Uniwersytetu Warszawskiego

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 15.06.br. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania linku i hasła. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej PW, która prosi o telefoniczne umówienie (nr tel. 22 234 51 13) na dzień przed planowaną wizytą.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem:https://www.fizyka.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Awanse-naukowe/Doktoraty/Dr-Gertych-Arkadiusz