Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Klaudii Żerańskiej-Chudek

Warszawa, dnia 10 czerwca 2021 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

W dniu 23 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem platformy MS Teams oraz w sali 111 Gmachu Fizyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr. inż. Klaudii Żerańskiej-Chudek

 

Tytuł rozprawy:

 

Novel nanocarbon based EMI shielding materials

 

 

Promotor:   Prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek

                       (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy: Dr Anna Dużyńska

                                             (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

 

Recenzenci:  dr hab. Leszek Bryja z Politechniki Wrocławskiej;

prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk z WAT

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 15.06.br. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania linku i hasła. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej PW, która prosi o telefoniczne umówienie (nr tel. 22 234 51 13) na dzień przed planowaną wizytą.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: