Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Kulińskiego

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

W dniu 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 13.00, w formie posiedzenia zdalnego za pośrednictwem platformy MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr. inż. Radosława KULIŃSKIEGO

 

Tytuł rozprawy:

 

Jądrowy rezonans magnetyczny i spektroskopia Mössbauerowska jako metody komplementarne badań mechanizmów procesu neurodegeneracji

 

 

Promotor:   Dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman

                       (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy: Dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni

                                             (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

 

Recenzenci: Dr hab. Elżbieta Jartych, prof. uczelni z Politechniki Lubelskiej;

Prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 27.04.br. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania linku i hasła. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej PW, która prosi o telefoniczne umówienie (nr tel. 22 234 51 13) na dzień przed planowaną wizytą.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: