Osiągnięcia

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło kolejną edycję konkursów OPUS oraz SONATA. Naukowcy z naszego Wydziału ...

Eksperyment ALICE dokonuje pierwszej bezpośredniej obserwacji fundamentalnego efektu w fizyce cząstek elementarnych. O...

Projekt dr. Daniela Pęcaka SONATINA 5 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ma na celu poznanie własności skorupy ...

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja Grupy Teorii Jądra Atomowego w Zak...

W czasopiśmie „Materials” (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy pracowników naszego Wydzia...

Ogłoszenia dziekanatu

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć ...

Do dnia 24.06.2022 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2022/2023.

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Fizyka Statystyczna i Termodynamika – prowadzący prof. dr hab. inż. J. Hołyst odbęd...

Drodzy studenci, zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzan...

Osoby, które planują egzamin dyplomowy w semestrze letnim 2022 w miesiącach czerwiec, lipiec i wrzesień, składają ...

Obecnie uczelnia działa normalnie.

Oferty pracy

Stanowisko magistrant oraz doktorant w projekcie IDUB PW LAB-TECH of Excellence pt. “Nowe podejście do modelowania ko...

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydakt...

Poszukujemy kandydata na stanowisko Doktoranta-Stypendysty w zakresie fizyki doświadczalnej ciężkich jonów w ramac...

Stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc) w projekcie NCN OPUS pt. „Zmiany koncentracji defektów...