Osiągnięcia

W czasopiśmie Physics Letters B (IF=4.771, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja pt. “Kaon–proton strong interacti...

Wykazano, że niewspółosiowość sieci krystalicznych w ułożonych w stos monowarstwach materiałów zapobiega przep...

W renomowanym czasopiśmie Scientific Reports (IF = 4.379, 140 pkt.) z grupy Springer Nature ukazała się praca pt. „...

Międzynarodowa kolaboracja eksperymentu AEgIS w CERN nominowała w dniu 14.09.2021 dr Georgy’ego Kornakova, adiunkta ...

W czasopiśmie Materials (140 pkt.) ukazała się właśnie nowa publikacja zespołu w składzie: mgr inż. Maciej Nowag...

Oferty pracy

Zespół Szkollno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie poszukuje nauczyciela fizyki, który byłby zatrudniony w pełnym wymia...

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa 4b, zatrudni w bieżącym roku szkolnym od...

X liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie ul. Woronicza 8 zatrudni w roku szkolnym od zaraz: nauczy...

Zapraszamy studentów, zainteresowanych fizyką jądrową lub analizą danych doświadczalnych, do współpracy w projek...

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka w Warszawie Ul. Nowy Świat 21 A zatr...