Konsolidacja kierowniczej roli PW w programie badań atomów antyprotonowych w eksperymencie AEgIS w CERN

Międzynarodowa kolaboracja eksperymentu AEgIS w CERN nominowała w dniu 14.09.2021 dr Georgy’ego Kornakova, adiunkta na Wydziale Fizyki PW, na stanowisko Convenership for Physics with Antiprotonic Atoms. Pozycja ta jest współdzielona wspólnie z dr Giovannim Cerchiari z Uniwersytetu w Innsbrucku. Nominacja ta umacnia pozycję lidera zespołu PW w eksperymencie AEgIS.

Przewodniczenie programowi badania atomów antyprotonowych oznacza, między innymi, zaangażowanie w zdefiniowanie odpowiedniego programu fizyki; zapewnienie, że rozwój techniczny eksperymentu, który umożliwia ten program fizyki, jest odpowiednio zorganizowany i ukończony w odpowiednim czasie; przygotowywanie i monitorowanie sesji pomiarowych przez różne instytuty, które dotyczą atomów antyprotonowych; zapewnienie, że powstałe analizy są przeprowadzane i uzupełniane; nadzorowanie i monitorowanie powstających publikacji naukowychi. Kadencja trwa 2 lata.