Projekt nr DOB-1-6/1/PS/2014

Laserowe systemy broni skierowanej energii, laserowe systemy broni nieśmiercionośnej

Kierownik projektu: Karpierz Mirosław

Wartość projektu: 1 400 000 PLN

Źródło finansowania: Projekt z zakresu obronności państwa - Projekt na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Czas realizacji: 30.12.2014 - 29.12.2021

W ramach realizacji projektu przewiduje się opracowanie demonstratorów:

  • laserów ciała stałego do laserowych systemów broni skierowanej energii, • laserowych systemów i technologii broni skierowanej energii,
  • układów wykrywania i układów pomiaru parametrów laserowych systemów broni energii skierowanej, 
  • układów przeciwdziałania i zabezpieczenia przed laserowymi systemami broni skierowanej energii, • laserowych systemów broni nieśmiercionośnej,
  • urządzeń pomiarowych, które znajdą zastosowanie w przyszłościowych rozwiązaniach układów ostrzegania broni laserowej i systemów jej przeciwdziałania.

Projekt przewiduje także badania zagrożeń związanych z użyciem laserowych systemów broni nieśmiercionośnej oraz sposobów ich przeciwdziałania oraz badania skutków oddziaływania laserowych systemów broni energii skierowanej z materiałami konstrukcyjnymi, urządzeniami techniki wojskowej, tkanką biologiczną i wynikających stąd zagrożeń.