Logo

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

//
Dziekan i Rada Wydziału uprzejmie zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021 w dniu 1 października 2020 roku o godz. 14:00 w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz on-line.

Dr inż. Anna Łapińska zrealizuje projekt w programie LIDER

//
Wśród projektów finansowanych w ramach 11. edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znalazł się projekt Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym kierowany przez dr inż. Annę Łapińską z naszego wydziału. Serdecznie gratulujemy!!!

Mgr Piotr Górski i prof. Janusz Hołyst współautorami pracy w Physical Review Letters (IF=8.385, 200 Pkt)

//
W pracy Homophily Based on Few Attributes Can Impede Structural Balance zaproponowano model agentowy z oddziaływaniami dwu- i trójciałowymi łączący dwie ważne teorie z nauk społecznych: teorię równowagi strukturalnej oraz teorię homofilii (tzn. podobne osoby mają tendencję do tworzenia pozytywnych połączeń).

Rozstrzygnięcie konkursów w ramach projektu badawczego NCN OPUS

//
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowiska doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN OPUS pt. „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” kierowanym przez dr inż. Agnieszkę Siemion

Informacja dot. zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki PW w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

//
Mając na uwadze stanowisko władz Rektorskich oraz wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władze Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej podjęły decyzję, że rozpoczynając od 01 października 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków Fizyka Techniczna i Fotonika będą się odbywały w następujący sposób:

Plany zajęć

na semestr zimowy 2020/21
(stan na 28.09.2020)

demo

Plan sesji

jesiennej 2019/2020
(stan na 09.09.2020)

demo

Prace inżynierskie

zgłoszone

w roku akademickim 2018/2019

Prace magisterskie

zgłoszone

w roku akademickim 2019/2020