Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Bednarskiej

Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

W dniu 13 stycznia 2022 roku o godzinie 12.15, w Audytorium Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr inż. Karoliny Bednarskiej

 

Tytuł rozprawy:

 

Zjawisko samoorganizacji nematycznych ciekłych kryształów domieszkowanych nanocząstkami złota w strukturach jednowymiarowych

 

 

Promotor:   Dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. uczelni

                       (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

 

Recenzenci:  Prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński 

                        (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz

(Politechnika Wrocławska)

Prof. dr hab. inż. Janusz Parka

(Wojskowa Akademia Techniczna)

 

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej PW.

Rozprawa, streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Fizyczne/mgr-inz.-Karolina-Bednarska