Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zaprasza na Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, na którym dr hab. inż. Tomasz Pietrzak wygłosi referat pt. „Stabilizacja metastabilnych faz Bi2O3w matrycy amorficznej – podejście doświadczalne i numeryczne”. Seminarium odbędzie się w czwartek 21 października 2021 r o godzinie 12.15 w Audytorium Fizyki.

Streszczenie referatu:

Wśród przewodników superjonowych bardzo ważną rolę odgrywają przewodniki jonów tlenu, ze względu na ich możliwe zastosowania w ogniwach paliwowych, pompach tlenowych oraz czujnikach tlenu. Wśród nich najwyższą przewodność elektryczną wykazuje faza δ tlenku bizmutu Bi2O3. Faza ta, krystalizująca w strukturze zdefektowanego fluorytu, jest jednak stabilna w wąskim przedziale temperatury od 730 do 825°C. W celu stabilizacji struktury fluorytu poniżej 730°C, zwykle tworzy się roztwory stałe Bi2O3 z odpowiednimi tlenkami lub otrzymuje się cienkie warstwy. W ostatnim okresie odkryliśmy, że fazę delta – stabilną w temperaturze pokojowej – można otrzymać w zupełnie inny sposób, a mianowicie metodą termicznej nanokrystalizacji szkieł bizmutowych. W ramach głównej hipotezy badawczej proponujemy, że przyczyną stabilizacji jest uwięzienie nanokrystalitów fazy delta w matrycy szklistej. Podczas seminarium zostanie zaprezentowany postęp prac eksperymentalnych oraz obliczeniowych mających na celu weryfikację postawionej hipotezy badawczej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności Wydziału: pracowników, doktorantów oraz studentów!