Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, 9 grudnia 2021

Liu, Yachao, et al. "Generation of perfect vortex and vector beams based on Pancharatnam-Berry phase elements." Scientific reports 7.1 (2017): 1-8.  DOI: 10.1038/srep44096

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zaprasza na Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, na którym dr inż. Krzysztof Świtkowski wygłosi referat pt. „Strukturyzowane promieniowanie terahercowe”.
Seminarium odbędzie się w czwartek 9 grudnia 2021 r. o godzinie 12.15 w Audytorium Fizyki.

Streszczenie referatu:

Światło strukturyzowane to dynamicznie rozwijająca się dziedzina optyki. Głównie w tej dziedzinie rozważa się  wiązki optyczne z osobliwościami fazy. Wśród takich wiązek ze względu na potencjał aplikacyjną obecnie najbardziej obiecującymi wydają się wiązki wirów optycznych (ang. optical vortex beams).

Takie wiązki optyczne mogą posiadać orbitalny moment pędu i może on  być przekazany małym obiektom materialnym np. w optycznym pułapkowaniu cząstek.

Ponadto wektorowe wiązki wirowe (wiązki o polaryzacji radialnej bądź azymutalnej) można skupiać do rozmiarów nieco mniejszych niż te ograniczone tzw. granicą dyfrakcyjną. Zjawisko to dotyczy tematyki prowadzonych badań naukowych w ramach Projektu FNP Homing pt, „Terahertz structured beams for materiał diagnostics and microscopy. W projekcie obecna wiedza na temat światła strukturyzowanego stosowana jest w terahercowym zakresie spektralnym fal elektromagnetycznych.  Głównym celem projektu jest wygenerowanie terahercowych wiązek wirowych i wykorzystanie ich w celu uzyskania poprawy rozdzielczości przestrzennej skanerów terahercowych oraz w  mikroskopii terahercowej. W referacie przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z wiązkami wirowymi, techniką terahercową oraz informacje na temat prowadzonych badań w ramach realizowanego projektu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności Wydziału: pracowników, doktorantów oraz studentów.