Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Geim, A., Grigorieva, I. Van der Waals heterostructures. Nature 499, 419–425 (2013). https://doi.org/10.1038/nature12385

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zaprasza na Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, na którym mgr. inż. Jakub Sitek wygłosi referat pt. „Wzrost heterostruktur van der Waalsa metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej”.
Seminarium odbędzie się w czwartek 25 listopada 2021 r. o godzinie 12.15 w Audytorium Fizyki.

Streszczenie referatu:

Materiały dwuwymiarowe (2D) od kilkunastu lat są obiektem intensywnych badań naukowych. Oprócz pojedynczych materiałów, takich jak grafen, hBN czy MoS2, możliwe jest także wytwarzanie ich heterostruktur, zwanych heterostrukturami van der Waalsa. Pozwalają one na uzyskanie pożądanych właściwości, w szczególności do zastosowań elektronicznych i optoelektronicznych. Problemem jest jednak skalowalna i powtarzalna metoda wytwarzania takich heterostruktur – obecnie głównie stosowany jest transfer, który jest metodą losową i pozwala na wytwarzanie jedynie małych struktur. Z tego względu rozwijana jest metoda chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD, z ang. chemical vapor deposition), która umożliwia wytwarzanie wielkoskalowych i powtarzalnych heterostruktur o bardzo dobrych właściwościach elektronicznych.

W trakcie seminarium Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami epitaksji, wzrostu CVD czy cechami heterostruktur van der Waalsa. Ponadto zostaną przedstawione najważniejsze osiągnięcia naukowców z Zespołu Badań Nanostruktur w dziedzinie wzrostu materiałów 2D, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania heterostruktur MoS2/grafen, WS2/grafen i MoS2/WS2/grafen.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności Wydziału: pracowników, doktorantów oraz studentów!