Projekt nr RPMA.01.01.00-14-e214/20

Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych

Kierownik projektu: Wróbel Wojciech

Wartość projektu: 60 312 000 PLN

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - RPMA

Czas realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2022

Infrastruktura Platformy stworzy warunki niezbędne do opracowania nowych materiałów a także do rozwoju innowacyjnych prototypów systemów przetwarzania i magazynowania energii oraz sensorów. Zaangażowanie WF dotyczyć będzie w szczególności 3 szczegółowych celów badawczych Platformy.

Bezpieczne baterie ogniw litowo-jonowych, oraz ogniwa nowej generacji: Realizowane będą prace nad nowej generacji ogniwami litowo-tlenowymi lub litowo-siarkowymi, w których komponenty ciekłe i polimerowe zastąpione są przez materiały ceramiczne. Infrastruktura Platformy umożliwiać będzie otrzymywanie ceramicznych układów cienkowarstwowych metodą PLD i otworzy możliwość realizacji niezwykle ciekawych prac badawczo-rozwojowych and tzw. mikro-ogniwami (warstwa elektrolitu <1μm). Miniaturyzacja ogniw otwiera również nowe perspektywy dla tworzenia trójwymiarowych pakietów baterii (3D stacking) i głębszą integrację z elektroniką użytkową i osobistą (wearable electronics) oraz sensorami i osobistymi urządzeniami medycznymi.

Ogniwa fotowoltaiczne. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie pilotażowa linia technologiczna do produkcji ogniw CIGS, dzięki której możliwe będzie prowadzenie badań mających na celu (1) optymalizację i zwiększanie sprawności podstawowych tych ogniw CIGS a także opracowanie i wytwarzanie ogniw CIGS pozwalających na zdalne ładowanie baterii pojazdów bezzałogowych czy też zastosowania w mobilnych systemach fotowoltaicznych do ładowania baterii samochodów elektrycznych;

Nowe materiały 2D i nanokompozyty. Infrastruktura Platformy stworzy warunki do pracowania nowych technologii wytwarzania nowczesnych materiałów, które będą mogły stanowić bazę do wielu zastosowań np. jako platformy do biosensoryki lub dostarczania leków, do magazynowania wodoru lub energii, do budowy przestrajalnych ogniw słonecznych, transparentnych elektrod, w elastycznej elektronice lub jako elektrod elektrody w bateriach nowej generacji, superkondensatorach albo alternatywnych źródłach energii, takich jak ogniwa paliwowe oraz półprzewodnikowe ogniwa fotowoltaiczne.

 Drugie z laboratoriów Platformy -  Laboratorium systemów lotniczych i autonomicznych - wymaga infrastruktury w postaci lotniska i hal badawczych i zlokalizowane będzie w powiecie przasnyskim na lotnisku w miejscowości Sierakowo k. Przasnysza. Politechnika Warszawska posiada w Sierakowie ośrodek tworzony w ramach projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”. Infrastruktura Platformy umożliwiać będzie realizację celów badawczych dotyczących systemów bezzałogowych i lekkiego lotnictwa oraz monitorowania przestrzeni powietrznej a także badaniach lotów dronów poza horyzont, badaniach ich efektywności energetycznej w dalekich lotach z wykorzystaniem prądów termicznych oraz wzajemnego położenia w formacji.