Oferty pracy

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j.)

Stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach uczestnictwa w eksperymencie STAR w RHIC

Grupa Zderzeń Ciężkich Jonów działająca w ramach Zakładu Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uczestniczy w eksperymentach STAR w BNL, ALICE i NA61/SHINE w CERN, HADES w GSI, CBM w FAIR.

Grupa STAR specjalizuje się w pomiarach dwucząstkowej femtoskopowej analizy korelacji. Ściśle współpracujemy z grupami HADES, CBM, ALICE.

Konkurs na stypendium na pracę magisterską w projekcie NCN - Rozstrzygnięcie konkursu

Poszukujemy ambitnego studenta lub ambitnej studentki studiów II stopnia na roczną pracę magisterską, który(a) chciał(a)by włączyć się w badania nad mieszaninami nadciekłych bozonów i fermionów przy użyciu zaawansowanych metod numerycznych

Nauczyciel fizyki w SP nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich

Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie zatrudni od 01.09.2021 nauczyciela fizyki.
Zatrudnienie w wymiarze 16 godzin tygodniowo według planu zajęć szkolnych. Poszukiwana osoba powinna posiadać kwalifikacje do pracy w szkole.

Nauczyciel fizyki w LO

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Warszawie, ul. Dolna 6 ( Mokotów) zatrudni nauczycieli fizyki od 1 września, możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

Nauczyciel fizyki w SP

Szkoła o profilu dwujęzycznym zatrudni od 1 września 2021 nauczyciela fizyki z biegłą znajomością języka angielskiego (poświadczoną dyplomem lub certyfikatem).

Nabór na stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane w ramach uczestnictwa w eksperymencie HADES w FAIR/GSI

Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ramach eksperymentu HADES.

Konkurs na stanowisko asystenta z Zakładzie Półprzewodników

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Nabór na stanowisko pracy na WAT

Celem pracownika będzie merytoryczna realizacja zadań na stanowisku typu Post-doc w projekcie „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” kierowanym przez dr A. Siemion, ,

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Konkurs na stanowisko Student - Stypendysta w grupie Teorii Jądra Atomowego

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego "Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów" (kierownik dr hab. G. Wlazłowski) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki