Obowiązkowe Szkolenie z zakresu BHP dla studentów 1 semestru studiów inżynierskich

informujmy, że dla studentów Wydziału Fizyki została utworzona grupa w MS Teams:

  1. 1.       WF _Szkolenie BHP dla studentów PW

Kod dostępu/dołączenia do grupy  swv0z9z

 

Aby student mógł pomyślnie przejść szkolenie BHP, powinien zapoznać się materiałami do samokształcenia, umieszczonymi w grupie. Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w skrypcie, należy do 09 listopada 2021 roku wypełnić test sprawdzający wiedzę. Kody dostępu do testu na MS Forms, umieszczone są w grupie na MS Teams.

Na pytania merytoryczne odpowiadać będzie p. Elżbieta Żebrowska z Inspektoratu BHP PW.

Informacje, jak dołączyć do zespołu w MS Teams za pomocą kodu, można znaleźć na stronie:

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/u%C5%BCyj-linku-lub-kodu-aby-do%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-zespo%C5%82u-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548

Dział ds. Szkoleń