Przedłużanie ważności legitymacji

Od dnia 07.10.2021 będzie możliwość przedłużania ważności legitymacji - prosimy przedstawicieli grup o zbiorcze dostarczanie do Dziekanatu legitymacji całej grupy.